if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.BANGSAPHAN.GO.TH 
 
     
 
กิจกรรม : ศูนย์น้ำเชื้อเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด :
    ท่านนายกได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์น้ำเชื้อเฉลิมพระเกียรติประจำอบต.บางสะพาน ซึ่งได้จัดหาน้ำเชื้อสายพันธุ์ต่างประเทศมาให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลบางสะพาน โดยได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นภายในตำบล  เพื่อพัฒนาสายพันธุ์โคในตำบลบางสะพานให้มีราคาดี สายพันธุ์ที่ดีต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554    อ่าน 912 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**