if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.BANGSAPHAN.GO.TH 
 
     
 
กิจกรรม : รับรางวัลการจัดเก็บจปฐ.ดีเด่นรายละเอียด :
    นายสุโย ปลอดภัย นายกอบต.บางสะพาน ได้เข้าร่วมรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลจปฐ.ไปใช้ประโยชน์ประจำปี 2557 โดยมี นายศิริณััฏ จันทรสุก เป็นผู้เข้ารับรางวัลการจัดเก็บจปฐ.ดีเด่น และน.ส.ณิชาดาภา ทรัพย์มา เป็นผู้เข้ารับรางวัลบันทึกข้อมูลจปฐ.ดีเด่น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2557    อ่าน 758 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**