ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เชิญชวนตอบแบบสอบถามการมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ อบต.บางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 มิ.ย. 2563
2 ประกาศผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ย เดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 มิ.ย. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 พ.ค. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ รายใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 พ.ค. 2563
5 ประกาศเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 พ.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 พ.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 เม.ย. 2563
8 คำสั่งจังหวัดประจวบ เรื่องปิดสถานที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 เม.ย. 2563
9 ประกาศ ให้ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เดินทางมากับรถโดยสารประจำทางมาตรวจร่างกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
41
25 มี.ค. 2563
10 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9