ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ การเลือกตั้ง นายก และสมาชิก อบต.บางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ต.ค. 2564
2 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
14 พ.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ มีสิทธิรับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
01 ต.ค. 2563
4 ประกาศ รายชื่อคนพิการที่รับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 ต.ค. 2563
5 ประกา่ศ ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
30 ก.ย. 2563
6 ประกาศ เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
11 ก.ย. 2563
7 ฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
02 ก.ค. 2563
8 ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
01 ก.ค. 2563
9 เชิญชวนตอบแบบสอบถามการมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ อบต.บางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
268
05 มิ.ย. 2563
10 ประกาศผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ย เดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9