ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 พ.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ มีสิทธิรับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 ต.ค. 2563
3 ประกาศ รายชื่อคนพิการที่รับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 ต.ค. 2563
4 ประกา่ศ ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 ก.ย. 2563
5 ประกาศ เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
11 ก.ย. 2563
6 ฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
02 ก.ค. 2563
7 ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
01 ก.ค. 2563
8 เชิญชวนตอบแบบสอบถามการมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ อบต.บางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
05 มิ.ย. 2563
9 ประกาศผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ย เดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 มิ.ย. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9