ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ มีสิทธิรับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2563
2 ประกาศ รายชื่อคนพิการที่รับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ต.ค. 2563
3 ประกา่ศ ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ก.ย. 2563
4 ประกาศ เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 ก.ย. 2563
5 ฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 ก.ค. 2563
6 ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ก.ค. 2563
7 เชิญชวนตอบแบบสอบถามการมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ อบต.บางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 มิ.ย. 2563
8 ประกาศผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ย เดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 มิ.ย. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 พ.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ รายใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9